Gustave Lebon για την φυλή και το έθνος

  • Κάθε άνθρωπος είναι ικανός μέσα στα όρια του σπιτιού του και της οικογενειακής του ζωής,να πραγματοποιήσει ένα είδος παλινόρθωσης της παράδοσης,αντιστρέφοντας σκόπιμα την πορεία της αλλοτρίωσης ,τουλάχιστον σε έναν μεγάλο βαθμό. Μια τέτοια πρωτοβουλία για εκείνον που την αναλαμβάνει χωρίς να περιμένει να ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι,έχει πραγματικά πνευματική αξία,ενώ μπορεί επίσης να έχει σημαντική επιρροή στις απόψεις των άλλων ,καθώς δεν είναι μόνο το κακό παράδειγμα μεταδοτικό.

  • Η ζωή ενός λαού,οι θεσμοί του,οι θρησκευτικές του δοξασίες,οι τέχνες του,δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο πυρήνας της αόρατης ψυχής του.
  • Εξ αιτίας της οργανώσεως και της πειθαρχίας που έχουν τα πλήθη,τείνουν να γίνουν παντοδύναμα. Είναι δε φανερό το μίσος τους εναντίον των πνευματικά ανώτερων.Έτσι καθίσταται πιθανόν ότι κάθε πνευματική αριστοκρατία,πρόκειται να καταστραφεί βίαια,με περιοδικές επαναστάσεις και, εφ' όσον τα λαϊκά πλήθη οργανωθούν,θα κατατραφή όπως κατεστράφησαν οι τάξεις των ευγενών προ ενός αιώνος. (Γαλλική Επανάσταση).Όταν ο σοσιαλισμός εξαπλωθή δίκην δεσπότου,πάνω στην Ευρώπη,το μόνο σίγουρο είναι ότι στoν χρόνο της υπάρξεως του , θα εξαφανίση κάθε άτομο με υπεροχή,ι κανή να τα ανυψώνη έστω και λίγο πάνω από την μετριότητα.

  • Οι αποφάσεις επί γενικών συμφερόντων που λαμβάνονται από συνελεύσεις εξοχοτήτων (αλλά δημοκρατικών) ειδικών σε διαφόρους τομείς, δεν διαφέρουν αισθητά από τις αποφάσεις που θα λάβει μια συνέλευσις ηλιθίων. Αυτό που υπάρχει συσσωρευμένο στις μάζες δεν είναι το τάλαντο,αλλά η ανοησία.
  • Οι επιμειξίες μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία προόδου όταν πραγματοποιούνται μεταξύ ανωτέρων φυλών- όπως είναι οι Άγγλοι και οι Γερμανοί της Αμερικής - συνιστούν όμως πάντοτε στοιχείο εκφυλισμού όταν οι φυλές είναι τελείως διαφορετικές. Η επιμειξία δυο λαών σημαίνει ότι μετβάλλουμε με μιας την φυσική και πνευματική τους ιδιοσύνθεση. 
  • Ένας λαός μπορεί να πάθει μύριες καταστροφές, να χάσει πλείστα όσα και πάλι να εγερθή. Αλλά αν έχασε την ψυχή του, έχει χάσει τα πάντα και τίποτα δεν του ξαναδίνει ζωή.

  • Στις ανώτερες φυλές ο νόμος είναι η διανοητική ανισότητα των ατόμων και των φύλων.
  • Οι ανώτερες φυλές διακρίνονται από τις κατώτερες, τόσο μέσω του χαρακτήρος όσο και μέσω του νου. Τα ανώτερα έθνη ξεχωρίζουν αναμεταξύ τους βάσει του χαρακτήρος. Αυτό ακριβώς έχει μεγάλη κοινωνική σημασία.
  • Κάθε άτομο δεν είναι μόνο ένα προϊον των άμεσων γονέων του, αλλά αποτελεί συγχρόνως και προϊόν της ίδιας της φυλής, δηλ. όλης της σειράς των ανιόντων αυτού του ατόμου.
  • Η παρουσία ξένου λαού και μάλιστα ευαρίθμου, είναι αρκετή για να αλλοιώση την Ψυχή ενός λαού. Η ανάμειξις αυτού του είδους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απώλεια της ικανότητος του να υπερασπίζη τα χαρακτηριστικά της φυλής του, τα μνημεία της Ιστορίας του και τα έργα των προγόνων του.

Gustave Lebon ,  Νόμοι εξελίξεως των λαών