Ο κοινοβουλευτισμός απαξιώνεται, ο Εθνικοσοσιαλισμός έρχεται !

Εσείς λέτε ότι είστε αντισημίτης και κατηγο­ρείτε με φανατισμό τους Εβραίους. Για εμάς ο αντισημιτισμός είναι ένα μέρος της ιδεολογίας μας , αλλά δεν είναι το παν. Οι Εβραίοι σίγουρα καταστρέφουν τα Έθνη , αλλά το κάνουν επειδή οι δικοί μας αστοί συνεργά­ζονται μαζί τους με την ελπίδα ότι θα πάρουν κι αυτοί μερίδιο από την εκμετάλλευση του λαού. Πιστεύετε ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που σκέ­πτεται «εθνικά» και «πα­τριωτικά» ; Πόσο αφελής είστε ! 


Ο μεσοαστός είναι «πατριώτης» μόνον εφό­σον η «πατρίδα» εγγυά­ται σ' αυτόν την ησυχία του , τις δουλειές του και την ασφάλειά του. Όταν ο Εθνικισμός δεν το εξυπηρετεί πια , ο μεσοαστός γίνεται ο μεγαλύτε­ρος κοσμοπολίτης και αντι - Εθνικιστής. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στο πάθος με το οποίο η μεσαία τάξη υπερασπίζε­ται τη «δημοκρατία». Η δημοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από τη διε­θνή εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου από το χρηματιστηριακό κεφά­λαιο με τη σιωπηρή ανοχή της «εθνικής» μας μεσαί­ας τάξης. Η μεσαία τάξη είναι αντικομμουνιστική όχι γιατί θεωρεί τον Κομμουνισμό απειλή για το Έθνος και τις Εθνικές παραδόσεις , αλλά γιατί φοβάται ότι οι Κομμουνι­στές θα κλέψουν την περιουσία της, την ησυχία και την ασφάλειά της. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους Εθνικοσοσιαλιστές. Οι μεσοαστοί βλέπουν σε εμάς μια δικλείδα ασφα­λείας που θα τους γλιτώ­σει από τον Κομμουνισμό. 


Δεν ενδιαφέρονται πραγ­ματικά για τις ιδέες μας ή για τη σωτηρία της Φυλής και του Έθνους απλά πιστεύουν ότι εμείς εγ­γυώμαστε την ησυχία και την ασφάλειά τους. Όταν η κομμουνιστική απειλή απομακρύνεται , τότε κι αυτοί απομακρύνονται από εμάς και επιστρέ­φουν στις δουλειές τους όπως και πριν. 

Εμείς όμως μάθαμε από τα λάθη μας και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Ο σοσιαλισμός είναι ακόμα ένα απλό συναί­σθημα για μας. Πρέπει αυτό το συναίσθημα να το οργανώσουμε και να το κάνουμε πράξη. Η πίστη κινεί βουνά , αλλά μόνο η γνώση τα κινεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι θα διστάσουμε να πούμε ανοι­χτά ποιοι είμαστε. Πλη­σιάζει η μέρα που θα τα πούμε όλα! 

Γιόζεφ Γκαίμπελς